பின்பற்றுபவர்கள்

ஞாயிறு, 4 ஜூலை, 2010

சின்னச் சின்ன கண்ணிலே வண்ண வண்ண ஓவியம்

இரண்டு குயில்களின் இசை விருந்தோ!!!!


திரைப் படம்:   தேன் நிலவு  (1961)

இசை: A M ராஜா

பாடியவர்கள்: A M ராஜா, P சுசீலா

இயக்கம்: ஸ்ரீதர்

நடிப்பு: ஜெமினி கணேசன், வைஜெயந்தி மாலா
 http://www.divshare.com/download/11887026-7ec

சின்னச் சின்ன கண்ணிலே வண்ண வண்ண ஓவியம் அங்கும் இங்கும் யார் வரவை தேடுது... துணை இங்கிருக்க யாரை எண்ணிப் பாடுது...

சின்னச் சின்ன கண்ணிலே வண்ண வண்ண ஓவியம் அங்கும் இங்கும் யார் வரவை தேடுது... துணை இங்கிருக்க யாரை எண்ணிப் பாடுது...

அல்லித் தண்டு போலவே துள்ளி ஆடும் மேனியை வெள்ளி நிலா அள்ளிக்கொண்டதோ...அதில் புள்ளி மயில் பள்ளிக் கொண்டதோ...

அல்லித் தண்டு போலவே துள்ளி ஆடும் மேனியை வெள்ளி நிலா அள்ளிக்கொண்டதோ...அதில் புள்ளி மயில் பள்ளிக் கொண்டதோ...

புள்ளி போடும் தோகையை வெள்ளி வண்ண பாவையை அள்ளிக் கொண்டு போகலாகுமோ.. நீயும் கள்வனாக மாறலாகுமா..

சின்னச் சின்ன கண்ணிலே வண்ண வண்ண ஓவியம் அங்கும் இங்கும் யார் வரவை தேடுது... துணை இங்கிருக்க யாரை எண்ணிப் பாடுது...

பின்னி வைத்த கூந்தலில் முல்லை பூவை சூடினால் கன்னி நடை பின்னல் போடுமா...சிறு மின்னலிடை பூவை தாங்குமா...

பின்னி வைத்த கூந்தலில் முல்லை பூவை சூடினால் கன்னி நடை பின்னல் போடுமா...சிறு மின்னலிடை பூவை தாங்குமா...

மின்னலிடை வாடினால் கன்னி உந்தன் கையிலே அன்னம் போல சாய்ந்து கொள்ளுவேன்... அதில் அந்தி பகல் பள்ளிக் கொள்ளுவேன்...

சின்னச் சின்ன கண்ணிலே வண்ண வண்ண ஓவியம் அங்கும் இங்கும் யார் வரவை தேடுது... துணை இங்கிருக்க யாரை எண்ணிப் பாடுது...

சின்னச் சின்ன கண்ணிலே வண்ண வண்ண ஓவியம் அங்கும் இங்கும் யார் வரவை தேடுது... துணை இங்கிருக்க யாரை எண்ணிப் பாடுது...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக