பின்பற்றுபவர்கள்

செவ்வாய், 14 ஜூலை, 2015

அமர ஜீவிதம் சுவாமி அமுத வாசகம்...amara jeevitham..


தமிழ் மக்களின் அஞ்சலி... MSV அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறோம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண கானம்.
பாடியவர், இசை : M S விஸ்வனாதன்
பாடல் வரிகள் எழுதியவர்: கண்ணதாசன்


ஓம் ஓம் ஓம் ஓம்

அமர ஜீவிதம் சுவாமி அமுத வாசகம் 


பதித பாவனம் சுவாமி பக்த சாதகம் 


ஓம் ஓம்


அமர ஜீவிதம் சுவாமி அமுத வாசகம் 

பதித பாவனம் சுவாமி பக்த சாதகம் 


ஓம் ஓம்

முரளிமோகனம் சுவாமி அசுர மர்த்தனம்

கீத போதகம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண மந்திரம்

அமர ஜீவிதம் சுவாமி அமுத வாசகம் 

பதித பாவனம் சுவாமி பக்த சாதகம் 


ஓம் ஓம் ஓம் ஹரி ஓம் ஓம் ஹரி ஓம்


ஓம் ஹரி ஓம் ஓம் ஹரி ஓம்!


நளின தெய்வதம் சுவாமி மதன ரூபகம் 


நாக நர்த்தனம் சுவாமி மான வஸ்திரம் 

பஞ்ச சேவகம் சுவாமி பாஞ்ச சன்னியம் 


கீதபோதகம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண மந்திரம்


ஓம் ஹரி ஓம் ஓம் ஹரி ஓம்


அமர ஜீவிதம் சுவாமி அமுத வாசகம் 

பதித பாவனம் சுவாமி பக்த சாதகம் 


ஓம் ஓம் ஓம் ஹரி ஓம் ஓம் ஹரி ஓம்

ஓம் ஹரி ஓம் ஓம் ஹரி ஓம்


சந்தியா பங்கஜம் சுவாமி அந்திய புஷ்பகம் 


சர்வ ரட்சகம் சுவாமி தர்ம தத்துவம் 


ராக பந்தனம் சுவாமி ராச லீலகம் 


கீதபோதகம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண மந்திரம்


ஓம் ஓம் ஓம் ஓம்


ஓம் ஹரி ஓம் 


அமர ஜீவிதம் சுவாமி அமுத வாசகம் 

பதித பாவனம் சுவாமி பக்த சாதகம் 


ஓம் ஓம் ஓம் ஹரி ஓம் ஓம் ஹரி ஓம்

ஓம் ஹரி ஓம் ஓம் ஹரி ஓம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக