பின்பற்றுபவர்கள்

வெள்ளி, 12 பிப்ரவரி, 2016

மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்

மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்- ஆண்டாள் ஆடிப்பூரம்- கல்யாணப் பாடல்.
தானாகவே கால்களை தாளமிட சொல்லும் பாடல்.
மிகப் பெரிய பாடலின் ஒரு பகுதிதான் இது.
இதன் மூலம் கிடைக்கவில்லை. ஆனாலும் இந்தப் பாடல் அருமையாக பாடி வழங்கப் பட்டுள்ளது.


Listen Music Files - Audio Hosting - Malai Matrinal Kothai Malai ...
மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்
மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலடைந்து மதிலரங்கன் மாலை அவர்தன் மார்பிலே
மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்
மாலடைந்து மதிலரங்கன் மாலை அவர்தன் மார்பிலே
மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்

மையலாய் தையலாள் மாமலர் கரத்தினால்
மையலாய் தையலாள் மாமலர் கரத்தினால்
மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்

ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை
ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை
 ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட
ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை
ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட
அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினால்
அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினால்
பூ மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்
மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்
பூ மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்
சீதா மாலை சார்த்தினாள்
கோதை மாலை மாற்றினாள்
மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்
துளசி மாலை சார்த்தினாள்
கோதை மாலை மாற்றினாள்
மாலை சார்த்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்
மண மாலை சார்த்தினாள்
கோதை மாலை மாற்றினாள்
கோதை மாலை மாற்றினாள்
கோதை மாலை மாற்றினாள்

1 கருத்து:

Str சொன்னது…
இந்த கருத்து வலைப்பதிவு நிர்வாகியால் நீக்கப்பட்டது.

கருத்துரையிடுக