பின்பற்றுபவர்கள்

வெள்ளி, 17 செப்டம்பர், 2010

ஓடம் கடலோடும் அது சொல்லும் பொருளென்ன

அழகான அமைதியான பாடல்


படம்: கண்மணி ராஜா (1974)

இசை: M S விஸ்வனாதன்
பாடலாசிரியர்: கண்ணதாசன்
நடிப்பு: சிவகுமார், லக்ஷ்மி, M N ராஜம்
குரல்கள்: S P B, P சுசீலா

http://www.divshare.com/download/12577784-24b
ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓஓடம் கடலோடும் அது சொல்லும் பொருளென்ன

அலைகள் கரையேறும் அது தேடும் துணை என்ன

ஓடம் கடலோடும் அது சொல்லும் பொருளென்ன

அலைகள் கரையேறும் அது தேடும் துணை என்னஏதோ அது ஏதோ அதை நானும் நினைக்கின்றேன்

ஏதோ அது ஏதோ அதை நானும் நினைக்கின்றேன்

ஏனோஅது ஏனோ அதை நானும் ரசிக்கின்றேன்

ஏதோ அது ஏதோ அதை நானும் நினைக்கின்றேன்

ஏனோ அது ஏனோ அதை நானும் ரசிக்கின்றேன்மேகங்கள் மோதுவதால் மின்னல் வருவது எதனாலே

எதனாலேதேகங்கள் கூடுவதால் இன்பம் வருமே அது போலே

ஓடம் கடலோடும் அது சொல்லும் பொருளென்ன

அலைகள் கரையேறும் அது தேடும் துணை என்னநாடிகளில் புது வெள்ளம் ஓடுதல் போலே தெரிகின்றது

நாடிகளில் புது வெள்ளம் ஓடுதல் போலே தெரிகின்றதுநல்லதுதான் தெரியட்டுமே

உலகம் மெதுவாய்ப் புரிகின்றது

நல்லதுதான் தெரியட்டுமே உலகம் மெதுவாய்ப் புரிகின்றதுஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹாபகலினிலே வருவதில்லை இரவினில் ஏதோ வருகின்றதே

பகலினிலே வருவதில்லை இரவினில் ஏதோ வருகின்றதேஇரவு எனும் நேரமெல்லாம் இருவருக்கென்றே வருகின்றதே

இரவு எனும் நேரமெல்லாம் இருவருக்கென்றே வருகின்றதே

ஓடம் கடலோடும் அது சொல்லும் பொருளென்ன

அலைகள் கரையேறும் அது தேடும் துணை என்ன

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக