பின்பற்றுபவர்கள்

சனி, 28 மே, 2011

மாலை சூடும் மண நாள்..

அற்புதமான இசையும் இனிமையான குரலும் கலந்தால் கிடைக்கும் சுகம் இதுதான்.


திரைப் படம்: நிச்சயத் தாம்பூலம் (1962)

குரல்கள்: P சுசீலா, M S விஸ்வனாதன்

இயக்கம்: B S ரெங்கா

இசை: M S விஸ்வனாதன், T K ராமமூர்த்தி

நடிப்பு: சிவாஜி, ஜமுனா
மாலை சூடும் மண நாள்..
இள மங்கையின் வாழ்வில் திரு நாள்..
சுகம் மேவிடும் காதலின் எல்லை..
வேறோரு திரு நாள் இனி இல்லை..
மாலை சூடும் மண நாள்..
இள மங்கையின் வாழ்வில் திரு நாள்..
சுகம் மேவிடும் காதலின் எல்லை..
வேறோரு திரு நாள் இனி இல்லை..
மாலை சூடும் மண நாள்..

ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ..
காதல் கார்த்திகை திரு நாள்..
மனம் கலந்தால் மார்கழி திரு நாள்..
காதல் கார்த்திகை திரு நாள்..
மனம் கலந்தால் மார்கழி திரு நாள்..
சேர்வது பங்குனி திரு நாள்..
நாம் சிரிக்கும் நாளே திரு நாள்..
மாலை சூடும் மண நாள்..
இள மங்கையின் வாழ்வில் திரு நாள்..
சுகம் மேவிடும் காதலின் எல்லை..
வேறோரு திரு நாள் இனி இல்லை..
மாலை சூடும் மண நாள்..

ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ..
மங்கல குங்குமம் போதும்..
திரு மலரும் மனமும் போதும்..
மங்கல குங்குமம் போதும்..
திரு மலரும் மனமும் போதும்..
பொங்கிடும் புன்னகை போதும்..
மனம் புது மண திரு நாள் காணும்..
மாலை சூடும் மண நாள்..
இள மங்கையின் வாழ்வில் திரு நாள்..
சுகம் மேவிடும் காதலின் எல்லை..
வேறோரு திரு நாள் இனி இல்லை..
மாலை சூடும் மண நாள்..

மாலை சூடும் மண நாள்..
இள மங்கையின் வாழ்வில் திரு நாள்..
சுகம் மேவிடும் காதலின் எல்லை..
வேறோரு திரு நாள் இனி இல்லை..
மாலை சூடும் மண நாள்..


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக