பின்பற்றுபவர்கள்

திங்கள், 12 மே, 2014

தாழம்பூவின் நறுமணத்தில் நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்

 K V மகாதேவனின்  அட்டகாசமான ஆரம்ப இசையுடன் அருமையான பாடல். இனிமையான குரல்கள், தெளிவான குரலில் நல்ல பாடல் ஒன்று .

திரைப் படம்: தாழம்பூ (1965)
நடிப்பு: எம் ஜி யார், K R விஜயா
இயக்கம் : S ராமதாஸ்
இசை: K V மகாதேவன்
பாடியவர்கள்: டி எம் எஸ், P சுசீலா
பாடல்: வாலி

http://asoktamil.opendrive.com/files/Nl8zNTI1MTAwNl9pR09tR18xZTZk/Thazham%20poovin%20narumanathil.mp3


தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்

தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்


அது தாமதித்தாலும் நிரந்தரமாக
மணம் கொடுக்கும் நல்ல மணம் கொடுக்கும்

தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்


அது தாமதித்தாலும் நிரந்தரமாக
மணம் கொடுக்கும் நல்ல மணம் கொடுக்கும்


தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்


பண்பான உள்ளமும் துணிந்து விடும்
அது பருவத்தின் முன்னே கனிந்து விடும்

பண்பான உள்ளமும் துணிந்து விடும்
அது பருவத்தின் முன்னே கனிந்து விடும்

பண்பான உள்ளமும் துணிந்து விடும்
அது பருவத்தின் முன்னே கனிந்து விடும்


உண்மையும் சில நாள் மறைந்திருக்கும்
உண்மையும் சில நாள் மறைந்திருக்கும்

அது ஒரு நாள் வந்து பதிலளிக்கும்
 ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓஹோ ஹோ  


தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்

அது தாமதித்தாலும் நிரந்தரமாக
மணம் கொடுக்கும் நல்ல மணம் கொடுக்கும்


தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்


அழகின் மடியில் ஆசை வரும்
அந்த ஆசையில் கண்கள் தூது வரும்

அழகின் மடியில் ஆசை வரும்
அந்த ஆசையில் கண்கள் தூது வரும்


குல மகள் நானம் புரிந்துவிடும்
குல மகள் நானம் புரிந்துவிடும்

மனம் கொள்கையின் வழியில் நடந்துவிடும்


ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓஹோ ஹோ 


தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்


அது தாமதித்தாலும் நிரந்தரமாக
மணம் கொடுக்கும் நல்ல மணம் கொடுக்கும்

தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்


கடலென்ற மேடையில் அலையோடும்
உயிர் காதலின் மேடையில் உலகாடும்

கடலென்ற மேடையில் அலையோடும்
உயிர் காதலின் மேடையில் உலகாடும்


கடமையும் காதலும் நிறைவேறும்
கடமையும் காதலும் நிறைவேறும்

அந்தக் காலமும் விரைவில் உருவாகும்ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓஹோ ஹோதாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்அது தாமதித்தாலும் நிரந்தரமாக
மணம் கொடுக்கும் நல்ல மணம் கொடுக்கும்தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்


அது தாமதித்தாலும் நிரந்தரமாக
மணம் கொடுக்கும் நல்ல மணம் கொடுக்கும்


தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்
நல்ல தரமிருக்கும் தரமிருக்கும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக