பின்பற்றுபவர்கள்

வெள்ளி, 11 நவம்பர், 2011

சங்கீதமே என் தெய்வீகமே நான் தேடும் என் காதல்

மீண்டும் ஒரு பாடல் வெங்கடேஷ் வழங்கியது. வழக்கம் போலே இனிமை.

திரைப் படம்: காஷ்மிர் காதலி
குரல்கள்: ஜெயசந்திரன் , P சுசீலா
இசை: G K வெங்கடேஷ்

http://asoktamil.opendrive.com/files/Nl8zNjc1NDk3M193YVVyel9kZTcz/Sangeethame%20Endeiveegame.mp3
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ

சங்கீதமே என் தெய்வீகமே
நான் தேடும் என் காதல் ராஜாங்கமே
என் ராஜாங்கமே
வானோரும் காணாத பேரின்பமே
பேரின்பமே
சங்கீதமே என் தெய்வீகமே
நான் தேடும் என் காதல் ராஜாங்கமே
என் ராஜாங்கமே
வானோரும் காணாத பேரின்பமே
பேரின்பமே

கல்யாண பெண்ணாக உன்னை பார்த்தது
கார்மேகம் மாணிக்க பந்தல் போட்டது
கல்யாண பெண்ணாக உன்னை பார்த்தது
கார்மேகம் மாணிக்க பந்தல் போட்டது
காஷ்மீரின் சாரல் பன்னீரின் தூரல்
காஷ்மீரின் சாரல் பன்னீரின் தூரல்
பூங்காற்று வாழ்த்துச் சொல்லி போகின்றதோ

சங்கீதமே என் தெய்வீகமே
நான் தேடும் என் காதல் ராஜாங்கமே
என் ராஜாங்கமே
வானோரும் காணாத பேரின்பமே
பேரின்பமே

நான் கொண்ட செந்தூரம் உந்தன் நெஞ்சிலே
நாள்தோரும் சேரட்டும் கொஞ்சும் அன்பிலே
நான் கொண்ட செந்தூரம் உந்தன் நெஞ்சிலே
நாள்தோரும் சேரட்டும் கொஞ்சும் அன்பிலே
நானத்தில் நானும் மோகத்தில் நீயும்
நானத்தில் நானும் மோகத்தில் நீயும்
போராடும் காட்சி தன்னை என்னென்பதோ
சங்கீதமே என் தெய்வீகமே
நான் தேடும் என் காதல் ராஜாங்கமே
என் ராஜாங்கமே
வானோரும் காணாத பேரின்பமே
பேரின்பமே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக