பின்பற்றுபவர்கள்

செவ்வாய், 7 ஜூன், 2011

ஆகாய கங்கை இன்று மண்ணில் வந்தது

சற்று வேகமான பாடல். இனிமையான இசையில் அழகான குரல்களில்.


திரைப் படம்: மழை மேகம் (1977)
இசை: K V மகாதேவன்
நடிப்பு: முத்துராமன், சாரதா
இயக்கம்:A S பிரகாசம்
http://www.divshare.com/download/14998365-87d

ஆகாய கங்கை இன்று மண்ணில் வந்தது

ஆனந்த தீர்த்தம் என்னை ஆடச் சொன்னது

உள்ளம் ரெண்டும் ஆடட்டும் ஒன்றில் ஒன்று கூடட்டும்..

ஆ....ஹாஹா... ஹாஹா..ஆ ஆ .ஹே ...ஹே... ..ல.ல...ல..ல..ஆகாய கங்கை இன்று மண்ணில் வந்தது

ஆனந்த தீர்த்தம் என்னை ஆடச் சொன்னது

உள்ளம் ரெண்டும் ஆடட்டும் ஒன்றில் ஒன்று கூடட்டும்..

ஆ....ஹாஹா... ஹாஹா..ஆ ஆ .ஹே ...ஹே... ..ல.ல...ல..ல..மின்னலில் அழகிய ஊஞ்சலை அமைத்து

மேகத்தில் இரவுக்கு பஞ்சணை விரித்து

மின்னலில் அழகிய ஊஞ்சலை அமைத்து

மேகத்தில் இரவுக்கு பஞ்சணை விரித்துவானத்து மீண்களில் மல்லிகை தெளித்து

மன்மத மந்திரம் மயங்கிட படித்து

வானத்து மீண்களில் மல்லிகை தெளித்து

மன்மத மந்திரம் மயங்கிட படித்துபாடம் சொல்ல கூடாதோபார்வை ஒன்று போதாதோஆகாய கங்கை இன்று மண்ணில் வந்தது

ஆனந்த தீர்த்தம் என்னை ஆடச் சொன்னதுஎண்ணிரு ஆண்டுகள் எழுதிய பாட்டு

என்னை உன் இடை எனும் சிறையினில் பூட்டு

எண்ணிரு ஆண்டுகள் எழுதிய பாட்டு

என்னை உன் இடை எனும் சிறையினில் பூட்டுமங்கள இசை தரும் வீணையை மீட்டு

மாந்தளிர் மேனியில் குங்குமம் தீட்டு

மங்கள இசை தரும் வீணையை மீட்டு

மாந்தளிர் மேனியில் குங்குமம் தீட்டுமாலை தென்றல் தீயாககாணும் இன்பம் நீராக

ஆகாய கங்கை இன்று மண்ணில் வந்ததுஆனந்த தீர்த்தம் என்னை ஆடச் சொன்னதுஉள்ளம் ரெண்டும் ஆடட்டும்ஒன்றில் ஒன்று கூடட்டும்..ஆ....ஹாஹா... ஹாஹா..ஆ ஆ .ஹே ...ஹே... ..ல.ல...ல..ல..

1 கருத்து:

கருத்துரையிடுக