பின்பற்றுபவர்கள்

சனி, 20 ஏப்ரல், 2013

பொம்ம பொம்மதா தைய தையனக்கு தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே

நானும் இந்த இரண்டு பாடல்கள் இரண்டு வாரங்களாக ப்திவேற்றத் தயாராக வைத்திருக்கிறேன். திரு  P B S மற்றும் T K R மறைவு கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்திவிட்டது.

கிணற்றுத் தவளை கொஞ்சம் தடம் மாறி சினிமா பாடல்களில் இருந்து இன்று மட்டும் இரண்டு பக்தி பாடல்களை வழங்க உள்ளது. (நம்மை எந்த பாம்பும் விழுங்காம இருக்க இறைவன் அருளும் வேண்டுமல்லவா? அல்லது செஞ்ச பாவத்தை கழுவன்னு வச்சுகோங்களேன்)

கேட்க, மனதிற்கு இனிமையும் அமைதியும் தரும் எந்தப் பாடல் ஆனாலும் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் அல்லவா?

பெங்களூர் ஸ்ரீ ரமணி அம்மாள்  அவர்களின் சமஸ்கிருத(?) பொம்ம பொம்ம தாவும் தொடர்ந்து அதையே தமிழில் SPB பாடிய பொம்ம பொம்ம தாவும் இங்கே பதிந்திருக்கிறேன்.
பிடித்தவர்கள் கேட்டு இன்புறுங்கள். மற்றவர்களுக்கு நாளை மீண்டும் இனிமையான பழைய தமிழ் திரை இசை பாடல்களுடன் வருகிறேன்.

இதுவரை இந்த இணையில் கருத்துக்களை வழங்கியோருக்கும் இனி வழங்கவிருப்போருக்கும் எனது நன்றிகள்.
அவர்களுக்கு தனித் தனியாக எனது பதில் கருத்தையும், நன்றியையும் வழங்காதிருப்பதற்கும் எனக்கு நானே நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன்.

இசை: டி.கே.ராமமூர்த்தி 
இயக்கம்: எம்.என்.சுப்ரமணியம்

http://asoktamil.opendrive.com/files/Nl8xMDc2NjI1OF83bmprUV8xNDVl/Bomma%20Bomma%20Tha.mp3

பொம்ம பொம்மதா தைய தையனக்கு தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமித்த நாக்குதிமி தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையனக்கு தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமித்த நாக்குதிமி தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

திம்மிக்கிடுகிட திம்மிகிடுகிட திக்குத்தாள திம்மிக்கிட தாகிடுத தாகிடுத தள தவோடுதாம்
திம்மிக்கிடுகிட திம்மிகிடுகிட திக்குத்தாள திம்மிக்கிட தாகிடுத தாகிடுத தள தவோடுதாம்
உத்தமித்த நாக்குதிமி தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
அவருவாசுவே கரம்பாஜிதி அகேநாம்சதுர் கணராஜா
தாள மந்திர பஹுத் தாம்ஸத் ஸுரமண்டலகீ ஸுரபாஜா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையனக்கு தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமித்த நாக்குதிமி தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

வேணுவாஸரே அம்ருத குண்டலகீ தாரிக்கிரிகிட தாரிக்கிரிகிட தவால்கஜா
வேணுவாஸரே அம்ருத குண்டலகீ தாரிக்கிரிகிட தாரிக்கிரிகிட தவால்கஜா
நாரத தும்புரு வைணவ ஜாகே நாரத கணமே உவஸர்கா
நாரத தும்புரு வைணவ ஜாகே நாரத கணமே உவஸர்கா
திம்மிக்கிடுகிட திம்மிகிடுகிட திக்குத்தாள திம்மிக்கிட தாகிடுத தாகிடுத தள தவோடுதாம்
உத்தமித்த நாக்குதிமி தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
அவரு வாசுவே கரம்பாஜிதி த்ரிமி த்ரிமி த்ரிமி த்ரிமி மிருதங்காS P B வழங்கியது:

http://asoktamil.opendrive.com/files/Nl8xMDc2NDcxNF92SFgyNF8zNzRj/bomma%20bomma%20tha%20by%20SPB.mp3
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த  நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
நான்கு வேத நடுவிலிருந்து ஆளும் பகவானே
நான்கு வேத நடுவிலிருந்து ஆளும் பகவானே
நீ நாதமான நள்ளிரவில் ஒரு கனவாய் வருவாயே
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா

கண கண கண கண கணபதி

மாதம் ஆவணி மனையின் மீது நீ வீடு தேடி வருவாய்
சுண்டல் முக்கனி வாசம் வீசிட கோலாகலமாவாய்
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

எருக்கம் பூவில் மாலை சூடினோம் அப்பா வேலமுதா
பருத்தி பஞ்சிலே பூணூல் இட்டோம் கொள்ளை அழகப்பா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
எருக்கம் பூவில் மாலை சூடினோம் அப்பா வேலமுதா
பருத்தி பஞ்சிலே பூணூல் இட்டோம் கொள்ளை அழகப்பா
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

பாரதம் எழுதிய பண்டிதனாரே பிள்ளையாரப்பா
நாரதர் தும்குருகானம் கேட்டு நாட்டியம் ஆடப்பா

பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
பாரதம் எழுதிய பண்டிதனாரே பிள்ளையாரப்பா
நாரதர் தும்குருகானம் கேட்டு நாட்டியம் ஆடப்பா
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

கண கண கண கண கணபதி

ஆவணி மாதம் அல்லிக்கேணியில் ஊர்வலம் உனக்கப்பா
இந்து மாகடல் பொங்கியெழுந்தது ஆர்ப்பரிக்குமப்பா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
ஆவணி மாதம் அல்லிக்கேணியில் ஊர்வலம் உனக்கப்பா
இந்து மாகடல் பொங்கியெழுந்தது ஆர்ப்பரிக்குமப்பா
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

ஆத்தங்கரையினில் அரச மேடையில் உந்தன் ராஜாங்கம்
ஆனை முகத்தின் ஆணைப் படியே  பணியும் பூகோளம் 
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
ஆத்தங்கரையினில் அரச மேடையில் உந்தன் ராஜாங்கம்
ஆனை முகத்தின் ஆணைப் படியே பணியும் பூகோளம்
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

அப்பம் அதிரசம் நெய் பொங்கலிலே ஊரே மணக்குதப்பா
ஆவணி காற்றில் உன் புகழ் வீச உலகே மணக்குதப்பா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
அப்பம் அதிரசம் நெய் பொங்கலிலே ஊரே மணக்குதப்பா
ஆவணி காற்றில் உன் புகழ் வீச உலகே மணக்குதப்பா
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

கண கண கண கண கணபதி

மூல காரணா மோகன ரூபா முந்தி வினாயகனே
சிறு கை விரலில் அபிநயம் பிடித்து ஆடுக  கோமகனே
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
மூல காரணா மோகன ரூபா முந்தி வினாயகனே
சிறு கை விரலில் அபிநயம் பிடித்து ஆடுக  கோமகனே
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

சைவ வைணவம் ஜாதிமாச்சர்யம் ஏதும் உனக்கில்லை
உன் தயவு இல்லாது போனால் சொர்க்க வாசல் திறப்பதில்லை
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
சைவ வைணவம் ஜாதிமாச்சர்யம் ஏதும் உனக்கில்லை
உன் தயவு இல்லாது போனால் சொர்க்க வாசல் திறப்பதில்லை
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா

உலகைத் தாங்கும் சிவனைத் தாங்கும் கர்ப்பக பெருமானே
பிள்ளையாரப் பட்டி சன்னதி வந்தால் உலகம் மறக்கிறதே
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
உலகைத் தாங்கும் சிவனைத் தாங்கும் கர்ப்பக பெருமானே
பிள்ளையாரப் பட்டி சன்னதி வந்தால் உலகம் மறக்கிறதே
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா அருகம் புல்லுக்கருளும் தேவா கர்ப்பக கன நாதா பொருளும் புகழும் வேனும் அய்யா நல்லருள் புரிவாயா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
கணேசா  சரணம் சரணம் கணேசா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையதக்க தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமிர்த நாகர்தின்ன தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
கணேசா சரணம் சரணம் கணேசா கணேசா சரணம் சரணம் கணேசா

1 கருத்து:

Raashid Ahamed சொன்னது…

K.B.சுந்தராம்பாள் அம்மா அவர்களின் அசுர குரலுடன் போட்டி போட இந்தம்மா தான் பொருத்தமானவர்கள்.

கருத்துரையிடுக