பின்பற்றுபவர்கள்

வெள்ளி, 15 ஜூலை, 2011

எனக்குப் பிடித்த ரோஜா பூவே எடுத்து செல்லலாமா...

இந்த படத்தினைப் பற்றிய எந்த விபரமும் தெரியவில்லை.
ஆனால் மிக நல்ல பாடல்.

திரைப் படம்: பணம் பகை பாசம் (1974)

இசை: ஷங்கர் கணேஷ்
குரல்கள்: S P B, P. சுசீலா

 http://www.divshare.com/download/14948623-29e

எனக்குப் பிடித்த ரோஜா பூவே எடுத்து செல்லலாமா...

எனக்குப் பிடித்த ரோஜா பூவே எடுத்து செல்லலாமா...எனக்கு உனது ஏக்கம் கண்ணா என்னை கேட்கலாமா...

எனக்கு உனது ஏக்கம் கண்ணா என்னை கேட்கலாமா...எனக்குப் பிடித்த ரோஜா பூவே எடுத்து செல்லலாமா...

நல்ல வேணுகானம் உந்தன் மொழியோ...

இல்லை வீணை மீட்டுகின்ற இசையோ....எந்தன் காதல் மன்னன் என்ன கவியோ என்னை பார்த்தால் கவிதை வருமோ...நல்ல வேணுகானம் உந்தன் மொழியோ...

இல்லை வீணை மீட்டுகின்ற இசையோ....எந்தன் காதல் மன்னன் என்ன கவியோ என்னை பார்த்தால் கவிதை வருமோ...இதுதானோ காதல் அமுதம்...உந்தன் நெஞ்சில் மலரும் குமுதம்...இதுதானோ காதல் அமுதம்...உந்தன் நெஞ்சில் மலரும் குமுதம்...எனக்குப் பிடித்த ரோஜா பூவே எடுத்து செல்லலாமா...எனக்கு உனது ஏக்கம் கண்ணா என்னை கேட்கலாமா...எனக்குப் பிடித்த ரோஜா பூவே எடுத்து செல்லலாமா...விரல் தீண்டும் போது ஒரு மயக்கம்...மனம் தீணலோகத்தில் மிதக்கும்...இது போக போக இன்னும் இனிக்கும் தெளியாத போதை இருக்கும்...பூங்கோதை கன்னன் மடியில்...அவன் மங்கை அன்பின் பிடியில்...

எனக்குப் பிடித்த ரோஜா பூவே எடுத்து செல்லலாமா...

ஒரு நூலில் ஆடுகின்ற இடையே...உன்னை வாங்க வேண்டும் என்ன விலையே..கையில் கொடுக்க வேண்டும் நீ உனையே...உடல் யாவும் உனது வசமே...ஒரு நூலில் ஆடுகின்ற இடையே...உன்னை வாங்க வேண்டும் என்ன விலையே..கையில் கொடுக்க வேண்டும் நீ உனையே...உடல் யாவும் உனது வசமே...நெடு நாளாய் உனது அடிமை...உந்தன் சொந்தம் தங்கப் பதுமை...நெடு நாளாய் உனது அடிமை...உந்தன் சொந்தம் தங்கப் பதுமை...எனக்குப் பிடித்த ரோஜா பூவே எடுத்து செல்லலாமா...எனக்கு உனது ஏக்கம் கண்ணா என்னை கேட்கலாமா...எனக்குப் பிடித்த ரோஜா பூவே எடுத்து செல்லலாமா...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக