பின்பற்றுபவர்கள்

செவ்வாய், 31 ஆகஸ்ட், 2010

அழகே...அமுதே..அறிவே...உயிரே...ஆசைக் கனவே...

சுகமான இன்னுமொரு பாடல்


படம்: ராஜா மலைய சிம்மன் (1959)


இசை:MS விஸ்வனாதன், T K ராமமூர்த்தி

இயக்கம்: B S ரங்கா

பாடல்: மருதகாசி

குரல்கள்: PBS, P சுசீலா

நடிப்பு: ரஞ்சன் ராஜசுலோசனா
http://www.divshare.com/download/12418481-4d6
ஹா ஹா ஹா ஹா

ஹா ஹா ஹா ஹா
 அழகே...

அமுதே..

அறிவே...

உயிரே...

ஆசைக் கனவே...

அன்பின் வடிவே...

ஆசைக் கனவே...

அன்பின் வடிவே...

ஹா ஹா ஹா ஹா

ஓ ஓ ஓ ஓ

ஓ ஓ ஓ ஓ

ஹா ஹா ஹா ஹா


ஹா ஹா ஹா ஹா

ஓ ஓ ஓ ஓ

ஹா ஹா ஹா ஹா

ஓ ஓ ஓ ஓ

அஞ்சா நெஞ்சன்...

ஹா ஹா

என் அழகேசன்...

ஹோ ஹோ

இனி அவணியை ஆளும் மகராஜன்...

அஞ்சா நெஞ்சன்...

ஹா ஹா

என் அழகேசன்...

ஹோ ஹோ

இனி அவணியை ஆளும் மகராஜன்...

எல்லாரும் கொண்டாடும் ராஜன்...

ஹா ஹா

என்றாலும் நான் உன் தாசன்...

ஹோ ஹோ

எல்லாரும் கொண்டாடும் ராஜன்...

என்றாலும் நான் உன் தாசன்...

இனிக்கும் பொன் நாள் என்னையே மயக்கும்...

ஆசைக் கனவே...

அன்பின் வடிவே...

அழகே...

அமுதே..

அறிவே...

உயிரே...

ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா

ஹா ஹா ஹா ஹா

ஓ ஓ ஓ ஓ

ஹா ஹா ஹா ஹா

ஓ ஓ ஓ ஓ

ஹா ஹா ஹா ஹா

எல்லாம் என்றும்...

ஹா ஹா

 நம் எண்ணம் போலே...

ஓ ஓ

இவ்வுலகினில் ஆகும் இனிமேலே...

எல்லாம் என்றும்...


ஹா ஹா

நம் எண்ணம் போலே...

ஓ ஓ

இவ்வுலகினில் ஆகும் இனிமேலே...

உல்லாசத் தென்றல் விளையாடும்...

ஹா ஹா

சல்லாபக் குயில் இசைப் பாடும்...

ஹோ ஹோ

உல்லாசத் தென்றல் விளையாடும்...

சல்லாபக் குயில் இசைப் பாடும்...

இனிமை தவழும் இன்பம் வளரும்...

ஆசைக் கனவே...

அன்பின் வடிவே...

அழகே...

அமுதே..

அறிவே...

உயிரே...

ஆசைக் கனவே...

அன்பின் வடிவே...

ஆசைக் கனவே...

அன்பின் வடிவே...

ஹா ஹா ஹா ஹா

ஓ ஓ ஓ ஓ

ஹா ஹா ஹா ஹா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக